Predstavujeme novinku na Slovenskom trhu - svietidlá Orlicki design. So zľavou 20% iba do konca mája!!!

Ako správne zlikvidovať určité typy žiaroviek?

Pri likvidácii žiaroviek je dôležité pamätať na to, že nie všetky žiarovky sa dajú jednoducho vyhodiť do bežného odpadu.

Rôzne typy žiaroviek obsahujú rôzne zložky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie, ak nie sú správne zlikvidované. Tu je sprievodca, ako správne zlikvidovať niektoré z najčastejších typov žiaroviek.

1. Klasické žiarovky:

Klasické žiarovky, tie staré a známe s vláknovými žiarovkami, neobsahujú žiadne nebezpečné látky a môžu byť likvidované ako bežný odpad. Môžete ich jednoducho vyhodiť do odpadkového koša.

2. Úsporné žiarovky (kompaktné fluorescenčné žiarovky):

Tieto žiarovky obsahujú malé množstvo živého striebra a merkaptanu, čo sú nebezpečné látky. Preto by nemali byť vyhodené do bežného odpadu. Môžete ich zvážiť na miesto na recykláciu elektronického odpadu alebo využiť programy na zber nebezpečného odpadu v miestnej komunite. V niektorých krajinách alebo oblastiach existujú špeciálne kontajnery na zber týchto žiaroviek na verejných miestach.

3. LED žiarovky:

LED žiarovky nie sú nebezpečné pre životné prostredie a neobsahujú žiadne škodlivé látky. Môžete ich odovzdať do miesta na recykláciu elektronického odpadu, ak je to možné, alebo jednoducho vyhodiť do bežného odpadu.

4. Fluorescenčné trubice:

Fluorescenčné trubice sú jedným z najproblematickejších typov žiaroviek na likvidáciu, pretože obsahujú nebezpečné látky, ako je živé striebro a merkaptan. Tieto trubice by sa nikdy nemali vyhodiť do bežného odpadu. Mnohé miesta na recykláciu elektronického odpadu prijímajú aj fluorescenčné trubice. Pred odovzdaním sa uistite, že tieto miesta sú vybavené na bezpečnú likvidáciu týchto trubíc.

 

Pri likvidácii žiaroviek je vždy dôležité dodržiavať miestne predpisy a smernice týkajúce sa recyklácie. Nikdy by ste nemali vyhadzovať žiarovky alebo trubice do prírody, pretože ich obsah škodlivých látok môže vážne poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Správna likvidácia žiaroviek je zodpovedným krokom ku ochrane nášho planéty.

Rady pri rozbití žiarivky

Ako sme už spomínali, lineárne a kompaktné žiarivky obsahujú malé množstvo ortute, a preto je dôležité dodržiavať nasledujúce pokyny v prípade, že sa žiarovka rozbije: 

  1. Zamedzte styku časti žiarivky s pokožkou

  2. Miestnosť vyvetrajte a nevdychujte výpary

  3. Poberte časti žiarivky pomocou kartóna alebo nástroja

  4. Uložte všetky časti žiarivky do vzduchotesného obalu

  5. Odovzdajte na zbernom mieste

Dôležité je dodržiavať tieto kroky pre bezpečnú a environmentálne zodpovednú likvidáciu rozbitých žiaroviek obsahujúcich ortuť